Misja szkoły

Misja Szkoły w Kobiernie zgodna z Koncepcją Funkcjonowania i Rozwoju na lata 2014-2019
„Dobre wychowanie, rzetelna wiedza”

Galeria

Zapraszamy do naszej galerii zdjęć!
 
Kliknij, aby zobaczyć!

Mały Mistrz

W roku szkolnym 2014/15 Szkoła Podstawowa w Kobiernie bierze udział w Ogólnopolskim Programie „Mały Mistrz

 

Historia szkoły

      Pierwsza szkoła w Kobiernie istniała już na początku XVI wieku. Była to szkoła parafialna. Z zapisów najstarszej zachowanej kroniki szkoły z 1873 roku wynika, że w tymże roku został odbudowany budynek szkoły. Budynek ten znajduje się obecnie przy ulicy Sportowej 1.

      Do okręgu szkoły należały wtedy Kobierno, Tomnice, Durzyn i Dąbrowa. Od 1839 roku do tutejszego okręgu szkolnego należy także Nowy Folwark.
      Szybko okazało się, że budynek szkolny okazał się niewystarczający i dlatego zrodziła się potrzeba nowego budynku. Nowa szkoła została otwarta 1 kwietnia 1902 roku.

      Jest to budynek przy ulicy Raszkowskiej. Opiekę nad nowopowstałą placówką sprawował nauczyciel Rosenberg z Roszek. Do szkoły uczęszczały dzieci z Kobierna, Tomnic, Durzyna i Nowego Folwarku. Nauczano wówczas w języku niemieckim. Tylko nauka religii odbyawła się w języku ojczystym. Nauczano wtedy w klasie I i II religii, niemieckiego, rachunków, historii, geografii, śpiewu, kaligrafii, gimnastyki (tylko latem), oraz robótek ręcznych.
      Szkoła posiada jeszcze dwa budynki:
        - budynek przy ulicy Kobierskiej 3 z 1870 roku (zaadaptowany na szkołę w 1985 roku), obecnie po remoncie;
        - budynek w Różopolu z 1950 roku, gdzie mieści się oddział przedszkolny.

      W połowie stycznia 2007r. dobiegła końca modernizacja budynku naszej szkoły i tuż po feriach rozpoczęliśmy naukę w odnowionej szkole. Prace remontowe rozpoczęły się w czasie ferii zimowych w 2006 roku. Zakres robót obejmował generalny remont obiektu oraz dobudowano szatnie i wejście główne. W szkolnym budynku wzmocniono stropy, wymieniono dach, położono nowe tynki i posadzki, wymieniono okna, założono centralne ogrzewanie. Wszystkie pomieszczenia wymalowano. Obecnie trwa budowa sali gimnastycznej o wymiarach 24x12m wraz z zapleczem, czyli szatniami, sanitariatami, magazynem i pokojem trenera. Na pierwszym piętrze dobudowanej części znajdą się pomieszczenia dla biblioteki, stołówki, kuchni, pracowni komputerowej i pracowni muzycznej. Przejście z nowej części szkoły do starej zapewni użytkownikom łącznik. Ostatnim etapem inwestycji będzie zagospodarowanie terenu wokół szkoły i sali gimnastycznej, ogrodzenie części obiektu, wykonanie boiska sportowego, bieżni okólnej i prostej oraz skoczni w dal. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na koniec czerwca 2007 roku.

      Nasza szkoła przed remontem i po remoncie.

 

Dyrektorzy szkoły w Kobiernie w latach 1937 - 2014.

L.p.Nazwisko i imięLata pracy
   
1.Jankowski Józef1937 - 1939
2.Heyna Narcyz1945 - 1950
3.Siwczyńska Zofia1950 - 1967
4.Mielcarek Józef1967 - 1973
5.Szczepański Tadeusz1973 - 1976
6.Pietrzak Marian1976 - 1978
7.Jamka Zofia1978 - 1991
8.Rozmiarek Paweł1991 - 2007
9.Dolata Renata2007 - 2013
10.Stasik Dominika2013 - 

 

Uczestniczymy w akcjach: