Misja szkoły

Misja Szkoły w Kobiernie zgodna z Koncepcją Funkcjonowania i Rozwoju na lata 2014-2019
„Dobre wychowanie, rzetelna wiedza”

Galeria

Zapraszamy do naszej galerii zdjęć!
 
Kliknij, aby zobaczyć!

Mały Mistrz

W roku szkolnym 2014/15 Szkoła Podstawowa w Kobiernie bierze udział w Ogólnopolskim Programie „Mały Mistrz

 

Konkurs o przyszłym patronie szkoły

W oczekiwaniu na nadanie imienia Biskupa Michała Kozala Szkole Podstawowej w Kobiernie 14 kwietnia 2016 roku po raz pierwszy został zorganizowany wewnątrzszkolny konkurs historyczny: „Biskup Michał Kozal patron Szkoły Podstawowej w Kobiernie”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów drugiego etapu edukacyjnego klas IV-VI. Uczniowie po zapoznaniu się z sylwetką biskupa – męczennika na lekcjach historii i religii mieli za zadanie przygotować się z dodatkowej literatury. Uczestnicy odpowiedzieli na 27 pytań zamkniętych i 3 pytania otwarte. W konkursie wzięło udział 18 uczniów, którzy osiągnęli świetne wyniki. Miejsce I zajęła Aleksandra Frala z kl. IV, miejsce II Jakub Kulig i miejsce III Natalia Strzelczyk oboje z kl. VI. Dyplomy laureatom wręczyła dyrektor szkoły Dominika Stasik. Testy konkursowe opracował historyk Mariusz Marzyński oraz katechetka Renata Wawrzyniak. Celem konkursu było nie tylko wnikliwe poznanie biografii biskupa ale przede wszystkim kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych i pielęgnowanie wartości chrześcijańskich. Nagrody laureatom zostaną wręczone podczas uroczystości związanych z nadaniem imienia szkole, które zaplanowano na 14 czerwca w dzień liturgicznego wspomnienia bł. bp Michała Kozala. Społeczność szkolna ufundowała tablicę pamiątkową. Zakupiono sztandar a także zainstalowano stałą wystawę składającą się z 8 portretów biskupa i dwóch archiwalnych zdjęć z okresu kiedy był rektorem seminarium w Gnieźnie, a jego ówczesnym uczniem ks. mgr Tadeusz Biela późniejszy proboszcz parafii kobierskiej. Ponadto uczniowie z nauczycielami udadzą się na wycieczkę do Muzeum Michała Kozala i katedry we Włocławku. Hasłem przewodnim w szkole będzie łacińskie przysłowie często powtarzane przez ówczesnego rektora ks. bp Michała Kozala klerykom w seminarium, a tak potrzebne nam w XXI wieku „zachowuj porządek, a porządek będzie strzegł ciebie”. Błogosławiony biskup Michał Kozal to postać powszechnie znana i szanowana. Jego życie i męczeńska śmierć wciąż stanowią niewyczerpane źródło inspiracji. Jego chwalebne życie i chwalebna śmierć uczyniły z niego postać pomnikową. Jako syn ziemi krotoszyńskiej jest również ozdobą Kobierna jako dawny uczeń tej szkoły.          

Mariusz Marzyński

 


         

 

Uczestniczymy w akcjach: